Arkivbildare: SNOPPTORP NR 1 I KLOSTERS SOCKEN

Grunduppgifter

SNOPPTORP NR 1 I KLOSTERS SOCKEN
522
ESKILSTUNA
  • 048402000 Eskilstuna Klosters församling
FÖRENINGEN FÖRETAGENS ARKIV I SÖRMLAND Snopptorp nr 1 i Klosters socken I N L E D N I N G Arkivet innehåller handlingar rörande tomter som avsöndrats från hemmanet Snopptorp nr 1 i Klosters socken. Handlingarna från åren 1905-1924 har deponerats av K.W. Brokvist, Thulegatan 1, 633 58 Eskilstuna. En ny leverans med handlingar från tiden 1895-1897, avseende avsöndrade tomten nr 8, inlämnades till Företagens arkiv i Sörmland i januari 2005 av Börje Strömberg, Törnrosgatan 2A, 633 43 Eskilstuna. Vid inventeringen 2003 saknades dåvarande volym 1, med handlingar rörande Snopptorp nr 1 i Klosters socken från åren 1905-1924. I sin frånvaro har den döpts om till volym 2 för att göra plats för handlingarna från 1895-1897 i volym 1.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar