Arkivbildare: ESKILSTUNA METALLETSNINGS AB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA METALLETSNINGS AB
Frans Nyzells Metalletsnings- och Galvaniserings AB
817
1900 - 1947
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 817 ESKILSTUNA METALLETSNINGS AKTIEBOLAG Företaget hette tidigare Frans Nyzells Metalletsnings- och Galvaniserings AB och grundades av Frans Nyzell på 1800-talet. Då det fanns problem i företaget beslutade företagets styrelse att bilda ett nytt bolag. Bolaget, som kallades "Bolaget för övertagandet av Frans Nyzells Metalletsnings- och Galvaniserings AB", fick i september 1900 namnet Eskilstuna Metalletsnings Aktiebolag. Hadar Hallström var verkställande direktör för bolaget fram till 1924 därefter övertog John Elmqvist denna position. Eskilstuna Metalletsnings AB var dotterbolag till Eskilstuna Knivfabriks AB och bolagen hade gemensam styrelse och förvaltning. Eskilstuna Metalletsnings AB utförde nästan all etsning av Knivfabrikens etsade knivar. De två bolagen ägde tillsammans gård 230 på Smedjegatan 32, där de också hade sina verksamheter. Bolaget utförde också metalletsning för andra ändamål samt förnickling, försilvring, förgyllning och annan galvanisering. John Elmqvist sitter kvar som verkställande direktör till 1946, då han avlider. Bolaget upplöses 1947 och blir en underavdelning till Eskilstuna Knivfabriks AB. Tillverkning: Etsning av olika typer av knivar, saxar, sedelsklämmor, skridskor m m. Även förnickling, försilvring och förgyllning av diverse föremål. Källor: Handlingar från arkivet, "Sveriges städer och landsbygd jämte samhällen" del 3, Södermanland samt från intervju med familjen Torbjörn Evrell, f d ägare till Eskilstuna Knivfabriks AB. Arkivhandlingarna inlämnades av Karin Ingelson den 24 juni 2003, tillsammans med arkivhandlingar från Eskilstuna Knivfabriks AB, Hadar Hallströms Kniffabriks AB och Frans Nyzells Metall- och Galvaniserings AB. Handlingarna ordnades och förtecknades under våren 2004 av Pia Lundqvist.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar