Arkivbildare: FÖRENINGEN ESKILSHEM U.P.A I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

FÖRENINGEN ESKILSHEM U.P.A I ESKILSTUNA
823
1907 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland\par823 FÖRENINGEN ESKILSHEM U.P.A Å ESKILSTUNA ARKIV Skriv historiktextenà Den 13 juni 1907 sammanträdde ett antal personer som var intresserade av att köpa Gårdskäl nr 2 för att bygga egnahem. Första åtgärd var att bilda en förening, därefter att välja interimsstyrelse. Man beslöt också att snarast få fastebrev på köpeavtalet. Tidningsmannen Alfred Edling deltog i mötet och ställde även fortsättningsvis upp med råd och sammanträdeslokal hos Eskilstuna-Kuriren. Den 19 juni antogs stadgar för föreningen Eskilstuna u.p.a. Första ordförande blev C. O. Berggren. Två protokollsböcker avlämnade den 28 september 2006 till Företagsarkivet av fru Gudrun Bergström, Alva Myrdals gata 10, 632 20 Eskilstuna. De har förtecknats i oktober 2006 av f d stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar