Arkivbildare: SMEDBY MEKANISKA VERKSTAD, MALMKÖPING

Grunduppgifter

SMEDBY MEKANISKA VERKSTAD, MALMKÖPING
Andersson och Karlsson Mekaniska Verkstad, Malmköping OP Smedab AB, Malmköping
830
Malmköping
  • 048205000 Lilla Malma församling
H I S T O R I K Förstasmeden Olle Andersson stod på ett företag i Malmköping 1933 och smidde bult. Då han tyckte att lönen var för låg gick han till chefen och bad om fem öre mer i timmen. Då fick han sparken. Den driftige Olle Andersson tog med sig sin erfarne kollega och tillsammans startade de Smedby Mekaniska verkstad. Till att börja med utfördes smidesjobb och redskapsreparationer, man tillverkade också en egen produkt, potatissättaren öBernhardö. På 50-talet inriktade man sig på skogstransportsfordon och 1958 kom den hittills mest kända produkten öLasse-konsolenö. Den var åkare Evert Larsson i Stjärnhov som uppfann den och idag har konsolen tillverkats i mer än 24.000 exemplar. Nästa ägargeneration tog över. Lokalerna i det gamla Smedby hade blivit för trånga och vid utfarten från Malmköping (riksväg 53 mot Nyköping) byggdes den nya anläggningen på gamla cementfabrikens mark. 1981 stod de nya lokalerna färdiga för inflyttning. I april 1985 övergick Smedab till nya ägare som sedan drev företaget fram till våren 2002 då OP koncernen tog över verksamheten. Under denna period tillverkades i första hand utrustning för lastning och transporter av skog samt påbyggnationer, företaget hade som mest 40 anställda. Historiken är hämtad från OP Smedab’s hemsida. Handlingarna inkom till Företagsarkivet i januari 2007 av Malmköpingsortens Hembygdsförening genom Göran Bayard och förtecknades av Eva Ivarsson i augusti samma år.

Placering

38

Länkar

Det finns inga länkar