Arkivbildare: FASTIGHETEN GUSTAFSBERG I KLOSTERS SOCKEN

Grunduppgifter

FASTIGHETEN GUSTAFSBERG I KLOSTERS SOCKEN
767
ESKILSTUNA
  • 048402000 Eskilstuna Klosters församling
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 767 FASTIGHETEN GUSTAFSBERG I KLOSTERS SOCKEN År 1905 avsöndrades två skifteslotter, Cc och Cd, eller två tunnland skogsmark av Gredby hage, dvs Gredby nr 1 i Klosters socken. Markerna fick småningom benämningarna stadsäga 640 och stadsäga 643. Köpare var metallarbetaren Anders Gustaf Andersson, som här ville bygga sitt egnahem, Gustafsberg benämnt. Handlingarna avlämnades den 26 november 2004 till Företagsarkivet i Eskilstuna av fru Lisbeth Svensson, Domherrevägen 7, 633 49 Eskilstuna. De har förtecknats i maj 2005 av fil dr Bror-Erik Ohlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar