Arkivbildare: LILLA LÖVHULTA NR 1 OCH 2 I HAMMARBY SOCKEN

Grunduppgifter

LILLA LÖVHULTA NR 1 OCH 2 I HAMMARBY SOCKEN
864
HAMMARBY, VALLBY
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Arkivhandlingarna förvarades hos Arne Borgström. Förmodligen har han mottagit dem i samband med den torpinventering i Sundby, Vallby och Hammarby, som satte igång år 1982 och pågick några år med Borgström som drivande kraft. Leveransen omfattade tre gårdars papper, nämligen från Lilla Lövhulta nr 1 och nr 2 i Hammarby socken och Kumla nr 2 i Vallby socken. De hålls uppenbarligen ihop av släktband. I Lilla Lövhulta nr 1 huserade soldaten Carl Axel Hellström och hustru Anna samt sonen Johan August med hustru Anna (Wilhelmina). I Lilla Lövhulta nr 2 träffar vi på hemmanägaren Erik Johan och hans hustru Anna Matilda, sonen Jakob Oskar med hustrun Maria Juliana samt deras barn Lisa, Gerda, Robert och Erik. Papperen från Kumla nr 2 har lagts i kronologisk ordning utan hänsyn till namn. De styrker bl a Maria Julianas arvsrätt till del i dödsboet efter barnlösa brodern Johan August Eriksson och hans hustru. Arkiven har ordnats och förtecknats av f d stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson i juli 2009. De har därefter överlämnats till Företagens arkiv i Sörmland. På Företagens arkiv i Sörmland förvaras sedan tidigare arkivhandlingar från i första hand den s k Västergården på Lilla Lövhulta nr 2. Se även dess arkiv för mer om nämnda gård.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar