Arkivbildare: ESKILSTUNA HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENINGS FASTIGHETSSTIFTELSE

Grunduppgifter

ESKILSTUNA HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENINGS FASTIGHETSSTIFTELSE
842
1965 - 2007
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
ESKILSTUNA HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENINGS FASTIGHETSSTIFTELSE Fastighetsstiftelsen bildades år 1965. Här satt representanter från bl a Eskilstuna hantverks- och industriförening liksom från dess underverksamheter. Syftet med stiftelsen var att ordna lokal för föreningens räkning. År 1966 kunde detta ske i en fastighet i kvarteret Solrosen 16 i korsningen Ruddammsgatan-Strandgatan, Eskilstuna. Här hade hantverks- och industriföreningen (senare benämnd Företagarna) liksom Eskilstuna hantverks- och företagarkvinnor sina föreningslokaler. År 1996 ändrades namnet till Eskilstuna hantverkares lokalförening. Redan året därpå togs dock det gamla namnet tillbaka, sedan en advokat fastställt att verksamheten i juridisk mening var att betrakta just som en stiftelse. Under 2000-talet diskuterades stiftelsens framtid vid flera tillfällen, bl a med utgångspunkt i den allt högre snittåldern på stiftelsens medlemmar och svårigheten att rekrytera nya. Företagarna flyttade dessutom ifrån fastigheten och in i Företagens hus med sin verksamhet. Vid ett möte den 14/2 2006 beslutades att avveckla stiftelsen. Pengar delades ut till medlemsorganisationerna. En ny fond instiftades också, Eskilstuna hantverks- och industriförenings stipendiefond, vartill en summa på 500 000 kr överfördes. Eskilstuna hantverks- och industriförenings fastighetsstiftelses avslutande möte hölls den 5/3 2007. ________________________ Handlingarna inkom till Företagens arkiv i Sörmland våren 2008 (se reversal 2008/016). Där ordnades och förtecknades de omgående. I arkivet finns protokoll med handlingar, som speglar verksamheten i stiftelsen under i stort sett hela dess levnad.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar