Arkivbildare: AB IDESTA HUVUDARKIVET

Grunduppgifter

AB IDESTA HUVUDARKIVET
Se historiken
1
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
AKTIEBOLAGET IDESTA Handlingarna har avlämnats till Företagens arkiv i Sörmland den 16 september 1998 av Monika Karlsson. Den 2 juni 1931 tecknades 1000 aktier under namnet "AKTIEBOLAGET IDESTA" av Fastighetsaktiebolaget S:t Erik. - På aktierna finns notering om att företaget bytte namn den 8 maj 1933 till "IDESTA PATENTAKTIEBOLAG". Den 16 augusti 1971 finns 50 aktier registrerade på "AKTIEBOLAGET IDESTA". Dessa aktier är från början registrerade på AB SVENSKA STÅLPRODUKTER", och namnändrades den 5 december 1962 till "STANS & VERKTYGSFABRIKEN AB" och augusti 1971 till AKTIEBOLAGET IDESTA. Bolagsordningen för "AKTIEBOLAGET SVENSKA STÅLPRODUKTER" antogs den 29 december 1947 enligt utdrag ur aktiebolagsregistret. Ändringar beträffande bolaget har registrerats enligt följande: Den 5 december 1967 = "AB STANS OCH VERKTYGSFABRIKEN". Den 15 juni 1970 ="AKTIEBOLAGET IDESTA". Bolaget skall driva fabriks och handelsrörelse inom mekaniska verkstadsbranschen samt äga och förvalta fast och lös egendom. Under nedanstående perioder har AB IDESTA och FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK gemensamma arkivhandlingar: 1958 - 1966 Styrelseprotokoll 1950 - 1964 Bokslutsböcker, samt en bok u.å 1958 - 1966 Årsredovisningar med bilagor, spr år 1952 - 1962 Dagböcker/Journaler 1958 - 1967 Handlingar rörande Pensionsstiftelsen Tillverkningen har bland annat omfattat ståldetaljer till säkerhets-fönster och dörrar, bl.a. till polisstationer, tunnelbanestationer, fängelser m.m. Arkivet har förtecknats av Maimo Andersson och Gunni Henriksson.

Placering

63

Länkar

Det finns inga länkar