Arkivbildare: AB IDESTA AB SVENSKA STÅLPRODUKTER

Grunduppgifter

AB IDESTA AB SVENSKA STÅLPRODUKTER
Se historiken
2
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
AB SVENSKA STÅLPRODUKTER Handlingarna medföljde leverans från AB IDESTA den 16 september 1998. Arkivleveransen överlämnades av Monika Karlsson. Rörelsen grundades 1935 under ovanstående namn. Den 18 februari 1946 tecknades 400 aktier i "AB STANS & VERKTYGSFABRIKEN". Den 5 december 1967 ändrades aktierna till AB SVENSKA STÅLPRODUKTER". Den 27 april 1976 ändrades aktierna till "FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK". Aktierna finns arkiverade i Fabriksaktiebolaget Blokks arkiv. Tillverkningen omfattar rostfria produkter för hushåll och sjukvård. Arkivet har förtecknats av Maimo Andersson och Gunni Henriksson.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar