Arkivbildare: AB IDESTA OCH FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK

Grunduppgifter

AB IDESTA OCH FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK
3
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
Handlingarna medföljde leverans från AB IDESTA den 16 september 1998. Arkivleveransen överlämnades av Monika Karlsson. Under nedanstående perioder har AB Idesta och Fabriksaktiebolaget Blokk gemensamma arkivhandlingar: 1958 - 1966 Styrelseprotokoll 1950 - 1964 Bokslutsböcker, samt en bok u.å 1958 - 1966 Årsredovisningar med bilagor, spr år 1952 - 1962 Dagböcker/Journaler 1958 - 1967 Handlingar rörande Pensionsstiftelsen Arkivet har förtecknats av Maimo Andersson och Gunni Henriksson.

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar