Arkivbildare: AB KONTUR NEON

Grunduppgifter

AB KONTUR NEON
6
1960 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Familjeföretaget AB Kontur Neon startades 1960 av bröderna Phär och Hans Norman. De startade sin verksamhet i en liten källarlokal på Carlavägen i Eskilstuna men kom sedan successivt att växa sig större. En flytt till nya lokaler på Norra industriområdet kom därför ganska snart att göras. Så småningom kunde även företaget utökas med ett lokalkontor i Örebro. Affärsidén var från början att tillverka neonskyltar för företag i Mälardalen. Fram till 1967 tillverkade AB Kontur Neon endast neonskyltar men det visade sig att marknaden började mattas för denna typ av skyltar. En omläggning av produktionen skedde därför i slutet 1960-talet, med en breddning av metoderna och materialen för skylttillverkningen. Mattningen på neonskyltsmarknaden var dock endast tillfällig och tillverkningen fortsatte trots att andra material började användas. Vid AB Kontur Neons 25-års jubileum 1985 stod t ex neonskyltstillverkningen för 40 % av företagets produktion. Rören till neonskyltarna blåstes och formades på AB Kontur Neon av den ena brodern i familjeföretaget, Hans Norman. Han hade ett förflutet som instrumentglasblåsare, vilket gjorde att han behärskade konsten att blåsa och forma rören till neonskyltarna. Personer med dessa färdigheter var annars svåra att få tag i. Tillverkningen vid AB Kontur Neon krävde överlag kvalificerad utrustning, bland annat i form av CAD/CAM-utrustning, scanner, digitaliseringsbord, reprokamera och subli- meringsskrivare. Rollfördelningen i företaget var annars den att Phär Norman fungerade som verkställande direktör. Han hade också hand om marknadsföring, försäljning och idé- och konstruktionsritning. Hans Norman tog i sin tur hand om inköp, tillverkning, service och arbetsfördelning. Under 1980-talet tillhörde AB Kontur Neon de sex till sju största företagen i Sverige inom sin bransch. För att nå denna position hade bröderna lagt ner ett stort arbete på marknadsföring av olika slag. Den mesta annonseringen skedde i fackpressen men också tidigare kundkontakter användes. Ibland skedde också marknadsföring genom direktreklam till företag och nybyggen, vilket följdes upp med personliga besök. I detta arbete var man från företagets sida ofta ute på resande fot. AB Kontur Neons största produktion låg under 1980-talet, utöver neonskyltstill- verkningen, på skyltar i bl a plast och aluminium. Dessa gjordes med eller utan belysning. Försäljningen skedde till både småföretag och stora internationella företag. Kunderna erbjöds helhetslösningar, där AB Kontur Neon stod för allt arbete från ritandet till den tekniska monteringen av skylten. Mycket av detta arbete med skisser och skyltförslag finns kvar i de kundkuvert som utgör största delen av AB Kontur Neons arkiv, se F 1. Dessa kuvert förvarades på AB Kontur Neon och plockades fram för att användas som utgångspunkt om det blev aktuellt med förändringar eller servicearbeten på de levererade skyltarna. Under den allmänna lågkonjunkturen i början av 1990-talet upplevde även AB Kontur Neon en nedgång. Överlag påverkades företaget mycket av konjunkturerna i byggbranschen. Innan 1990-talskrisen uppstod gick AB Kontur Neon för högvarv och företaget hade ett tjugotal anställda under 1991. År 1994 var antalet anställda nere i nio stycken, varav majoriteten var familjemedlemmar till bröderna Norman. Företaget tog sig dock igenom krisen och kunde fortsätta sin tillverkning även under den ljusare andra halvan av 1990-talet. AB Kontur Neon var dock något försvagat vid denna tid, också på grund av ålders- och hälsobekymmer inom familjen. Källor: AB Kontur Neons arkiv, Personalhandlingar F 2:1-22 Eskilstuna-Kuriren 5/11 1985 Handlingarna inlämnades till Företagens arkiv i Sörmland den 18 augusti 2000 av Gunilla Norman, Box 4015, 630 04 Eskilstuna. De ordnades och förtecknades under våren/sommaren 2001 av Ann-Marie Asplund, Göran Hallgren, Marianne Jonsson och Helena Karlsson.

Placering

684

Länkar

Det finns inga länkar