Arkivbildare: AB IDESTA FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK

Grunduppgifter

AB IDESTA FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK
Se historiken
8
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
Handlingarna medföljde leverans från AB IDESTA den 16 september 1998. Arkivleveransen överlämnades av Monika Karlsson. FIRMA STANS & VERKTYG är registrerad den 3 april 1940. Den 18 februari 1946 tecknades 400 aktier i AB STANS & VERKTYGSFABRIKEN. Den 5 december 1967 ändrades aktierna till AB SVENSKA STÅLPRODUKTER. Den 27 april 1976 ändrades aktierna till FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK. Bolagets tidigare firmor: Aktiebolaget affärshus och inredningar reg den 18 augusti 1930, Aktiebolageet Blokk, affärshus och inredningar reg den 29 oktober 1930, enligt notering från aktiebolagsregistret den 23 december 1975. Enligt protokoll den 9 oktober 1968 förvärvar FABRIKSAKTIEBOLAGET BLOKK AB STANS & VERKTYGSFABRIKEN, samt dotterbolaget AB SVENSKA STÅLPRODUKTER. Arkivet har förtecknats av Maimo Andersson och Gunni Henriksson.

Placering

36

Länkar

Det finns inga länkar