Arkivbildare: AB IDESTA IDESTA PATENTAKTIEBOLAG

Grunduppgifter

AB IDESTA IDESTA PATENTAKTIEBOLAG
Se historiken
10
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
Handlingarna medföljde leverans från AB IDESTA den 16 september 1998. Arkivleveransen överlämnades av Monika Karlsson. Den 2 juni 1931 tecknades 1000 aktier i företaget AKTIEBOLAGET IDESTA av Fastighetsbolaget S:t Erik. Enligt notering på aktiebreven har företaget ändrat namn den 8 maj 1933 till IDESTA PATENTAKTIEBOLAG. Aktierna finns arkiverade i AB Idestas huvudarkiv. Arkivet har förtecknats av Maimo Andersson och Gunni Henriksson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar