Arkivbildare: STAVHÄLLSVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET I RÅBY-REKARNE SOCKEN

Grunduppgifter

STAVHÄLLSVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET I RÅBY-REKARNE SOCKEN
14
Råby-Rekarne
  • 048412000 Råby-Rekarne församling
Stavhällsvägens vägsamfällighet bildades år 1946. Vägen är en tre kilometer lång återvägsväg, som går från Starrmyran (som är första gården på vägen) till Stavhäll (som är sista gården). Längs vägen finns ett femtontal gårdar, som är med i föreningen och har andelar i vägen. Föreningen har valt att göra en egen andelsuppdelning och har inte använt sig av lantmätarens tjänster för detta ändamål.Tidigare fanns båda gårdsnamnen med i föreningens namn, d v s Starrmyra-Stavhäll vägsamfällighet men nu är det alltså det senare namnet som används. Handlingarna avlämnades till Stadsarkivet i Eskilstuna den 11 november 1988. De har ordnats och förtecknats i januari 1992 av Ivar Stenberg. Ytterligare handlingar har inlämnats till Företagens arkiv den 8 februari 1999 av Ernst Eriksson. Dessa har insorterats av Gunni Henriksson.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar