Arkivbildare: L E HALENII ENKAS & CO FÖRLAGSKONTOR

Grunduppgifter

L E HALENII ENKAS & CO FÖRLAGSKONTOR
Eskilstuna Fristads Handels Contoir Lars Ernest Halenii Enka & Compagnie
237
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Bruksdirektör Lars Ernest Halenius åtog sig vid fristadens begynnelse år 1771 att förlägga manufakturisternas produkter. Ett förlagsbolag bildades i november s.å., "Eskilstuna Fristads Handels Contoir", som han drev intill sin bortgång år 1801. Förlagsrörelsen övertogs då av hans änka, Margareta Sophia Bistedt, och måg, fristadsläkaren Olof Galléen. Ett bolagskontrakt upprättades den 21 december 1801 och firman benämndes "Lars Ernest Halenii Enka & Compagnie". Rörelsen fortsatte även efter änkans död 1824 i samma namn och under mågens ledning. Litteratur: B-E Ohlsson, Eskilstuna fristad 1971. Sid 139-150.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar