Arkivbildare: ARBETARNES I ESKILSTUNA HANDELS AB

Grunduppgifter

ARBETARNES I ESKILSTUNA HANDELS AB
238
1868 -
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
Den 18 maj 1868 inbjöd Eskilstuna arbetareförening sina medlemmar att deltaga i aktieteckning för den inom föreningen stiftade "Sparsamhets- och Konsumtionsföreningen". Syftet var att bedriva handelsrörelse med livsförnödenheter. Resultatet blev bildandet av Arbetarnes i Eskilstuna handels-aktiebolag. Det erhöll K.M.:ts fastställelse på sin bolagsordning den 14 augusti 1868. Verksamheten inleddes den 30 oktober s.å. i lokaler på konditor Carl Linders gård nr 147. Drivande kraft var fabriksidkare C.O. Öberg. Arkivhandlingarna har påträffats i C.O. Öberg & Co:s arkiv, som avlämnades till stadsarkivet i Eskilstuna i augusti 1981.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar