Arkivbildare: AB PONTUS HOLMBERG

Grunduppgifter

AB PONTUS HOLMBERG
Se historiken
243
1876 -
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
I N L E D N I N G Järn- och stålvarufabriken Pontus Holmberg i Eskilstuna grundades år 1876. Den ombildades den 19 april 1911 till aktiebolag. Tillverkningen omfattade knivar, kork- skruvar, kakelsmiden, träskaft m.m. Den 29 juni 1951 övertogs verksamheten och driften av AB C. V. Heljestrand som köpte samtliga aktier. Bolaget fortsatte som dotterföretag. Arkivet förvarades hos AB C: V: Heljestrand, Eskilstuna, varifrån det transporterades till stadsarkivet i januari 1980. Förteckningen har upprättats i juli 1981 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. TILLVERKNING: Slidknivar, slöjdknivar, jaktknivar.

Placering

49

Länkar

Det finns inga länkar