Arkivbildare: ESKILSTUNA KÖPMANNAFÖRENING ESKILSTUNA AFFÄRSANSTÄLLDAS KAMRATFÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA KÖPMANNAFÖRENING ESKILSTUNA AFFÄRSANSTÄLLDAS KAMRATFÖRENING
Namnbyte den 13/9 1951 till Eskilstuna Mercurieklubb
629
1945 - 1952
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Denna kamratförening bildades den 12/11 1945 vid ett sammanträde på Frimurarhotellet i Eskilstuna. Till detta möte hade Eskilstuna Köpmannaförening inbjudit sina medlemmar inom olika branscher. Av de inbjudna kom ett 40-tal personer från ett 20-tal firmor i staden. Under detta första möte beslutades att man skulle bilda en ny förening inom Eskilstuna Köpmannaförening. Den nya föreningen fick namnet Eskilstuna Affärsanställdas Kamratförening. Föreningens arbete inriktades på att ordna aktiviteter dels i studiesyfte, såsom föredrag och diskussionsträffar, och dels för nöje, såsom samkväm och fester. Syftet med dessa aktiviteter var att skapa god kamratskap och samhörighetskänsla. Namnet, Eskilstuna Affärsanställdas Kamratförening, behölls fram till den 13/9 1951 då det byttes mot Eskilstuna Mercurieklubb. Endast ett knappt halvår efter detta namnbyte upphörde dock föreningens verksamhet. Det sista protokollet är skrivet den 30/1 1952 och efter detta saknas ytterligare handlingar. Källor: Eskilstuna Affärsanställdas Kamratförenings arkiv, mötesprotokoll A I:1 Eskilstuna Köpmannaförenings arkiv, jubileumsskrifter L II:1 Handlingarna medföljde en leverans med Eskilstuna Köpmannaförenings material till Företagens arkiv i Sörmland. Detta material inlämnades i september 1999 av Harriet Lagebo, Fristadstorget 10, 632 20 Eskilstuna. Eskilstuna Affärsanställdas Kamratförenings arkiv ordnades och förtecknades i juni 2001 av Helena Karlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar