Arkivbildare: SÖDERMANLANDS KÖPMANNAFÖRBUND

Grunduppgifter

SÖDERMANLANDS KÖPMANNAFÖRBUND
Södermanlands Minuthandlareförening
630
1908 - 1966
  • 040000000 Södermanlands län
630 SÖDERMANLANDS KÖPMANNAFÖRBUND HISTORIK Under år 1908 bildades det rikstäckande Sveriges Minuthandlares Riksförbund. Denna nationella organisationsuppbyggnad påverkade utvecklingen inom detta område runt om i Sverige. Ett fler-tal länsförbund skapades i de olika landsändorna. I Södermanland bildades i samma anda Söder-manlands Minuthandlareförening 1908. På riksplanet kom förbundet att byta namn till Sveriges Köpmannaförbund, och även detta påver-kade de regionala förbunden. Den 25/4 1920 bytte Södermanlands Minuthandlareförening namn till Södermanlands Köpmannaförbund. Inom förbundet samlades de lokala köpmannaföreningarna, som i flera fall hade bildats under 1800-talet. Förbundets verksamhet växte också under 1920- och 30-talet. År 1925 tillsatte för-bundet t ex sin förste ombudsman, Nils Bohman, och under 1930-1931 lades grunden till Söder-manlands Speceri- & Livsmedelshandlareförening och Södermanlands Beklädnads- & Manu-fakturhandlareförening (se dessa arkiv) efter liknande initiativ på nationell nivå. Under 1936 bil-dades också Solstickan, som en understödsförening till Södermanlands Köpmannaförbund. Till de andra verksamheter som förbundet ägnat sig åt under årens lopp hör kursverksamhet inom bokföring, skattelagstiftning och annat som affärsinnehavarna i förbundet hade nytta av. Källor: Södermanlands Köpmannaförbunds arkiv, mötesprotokoll A I:1 Södermanlands Köpmannaförbunds arkiv, jubileumsskrift L II Handlingarna medföljde en leverans med material från Eskilstuna Köpmannaförening. Denna leverans inlämnades till Företagens arkiv i Sörmland i september 1999 av Harriet Lagebo, Fristadstorget 10, 632 20 Eskilstuna. Södermanlands Köpmannaförbunds material ordnades och företecknades av Helena Karlsson i juni 2001. En tilläggsleverans inkom genom Svensk Handel (Håkan Lundberg) våren 2006. Dessa handlingar, bl a protokoll, kompletterade tidigare serier. De förtecknades av Helena Karlsson hösten 2006.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar