Arkivbildare: SÖDERMANLANDS KÖPMANNAFÖRBUND SÖDERMANLANDS TEXTILHANDLAREFÖRENING

Grunduppgifter

SÖDERMANLANDS KÖPMANNAFÖRBUND SÖDERMANLANDS TEXTILHANDLAREFÖRENING
Södermanlands Köpmannaförbunds Manufakturbranschnämnd Södermanlands Beklädnads- & Manufakturhandlare
632
1931 -
  • 040000000 Södermanlands län
632 SÖDERMANLANDS KÖPMANNAFÖRBUND SÖDERMANLANDS TEXTILHANDLAREFÖRENING Liksom Södermanlands Speceri- och Lanthandlareförening bildades Södermanlands Köpmanna-förbunds Manufakturbranschnämnd efter nationella förebilder den 3/2 1931 i Flen. Även denna underavdelning till Södermanlands Köpmannaförbund har gått under olika namn under olika tider. Under en period kallades den för Södermanlands Beklädnads- & Manufaktur-handlareförening men från den 6/3 1952 är det namnet Södermanlands Textilhandlareförening som varit det officiella. Fr o m 1 januari 1967 gick Södermanlands Textilhandlareförening samman med sin motsvarighet i Västmanland, Mälardalens Textilhandlareförening. Det nya namnet blev Mälardalens Textilhandlareförening, se vidare dess arkiv. Handlingarna medföljde en leverans med material från Eskilstuna Köpmannaförening. Detta material inlämnades till Företagens arkiv i Sörmland i september 1999 av Harriet Lagebo, Fristadstorget 10, 632 20 Eskilstuna. Södermanlands Textilhandlareförenings arkiv ordnades och förtecknades av Helena Karlsson i juni 2001. Våren 2006 inkom en tilläggsleverans från Svensk Handel. Häri ingick en huvudbok för Textil-handlareföreningen. Helena Karlsson inordnade denna bland övriga handlingar hösten 2006.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar