Arkivbildare: INTERENTA AB

Grunduppgifter

INTERENTA AB
818
1989 - 2001
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 818 INTERENTA AB Handlingarna är inlämnade av Bengt Olof Eriksson, Ärsta Gård, Eskilstuna den 1 juli 2004. Företaget bildades 1989-04-17 och har bedrivit handel med värdepapper, allmän ekonomisk konsult- och redovisningsverksamhet, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Enligt beslut av bolagsstämma trädde bolaget i likvidation 2000-10-10. Likvidationstiden varade till 2001-07-05.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar