Arkivbildare: ESKILSTUNA RIDHUS AB

Grunduppgifter

ESKILSTUNA RIDHUS AB
821
1889 - 1937
Eskilstuna
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 821 ESKILSTUNA RIDHUS AB Inledning Den 9 december 1889 fick Eskilstuna Ridhus AB lagfart å gård nr 128 i kvarteret Vipan 7 i Eskilstuna. Detta är den äldsta funna dokumentationen av ridhusbolagets existens. Påföljande år, den 18 januari 1890 förvärvar doktor E.V. Pallin gården nr 128 i kv. Vipan nr 10, Eskilstuna. Under året uppfördes ett ridhus där. Aktiebolaget registrerades den 10 maj 1897 hos Patent- och registreringsverket. En aktiestock på 100 aktier fördelades bland många av atadens ledande industrimän. Doktor Pallin själv tecknade 13 stycken. Ridhuset kom att användas för högst skiftande ändamål, exempelvis auktionslokal, biograf och cirkus. Bland hyresgästerna finner vi Eskilstuna Velocipedklubb, Atletklubben, logen Hoppets Lilja, Verdandilogen, Skyttegillet, Folkets hus basar och socialdemokraternas arbetarekommun. 1918/1919 förvärvar köpman Gustaf Widén de flesta aktierna och blir i praktiken ensamägare till ridhuset. År 1919 rustar han fastigheten och inreder den till en maskinaffär. Han har funnit att ridhuset låg centralt till och hade utrymmen för såväl lagerhållning som verkstad för reparation av bytesmaskiner. Därmed hade verksamheten under namnet Widéns Maskinaffär inletts. Se även Nya AB Sveaverkens arkiv. Den 3 december 1937 ändrades bolagets namn till Aktiebolaget Vipan. Se dess arkiv. Vipan var kvarterets namn. Gustaf Widén förvärvar år 1958 fabrikslokaler vid Rosenfors i Skogstorp. Ridhuset såldes till byggmästare Göte Eriksson. Denne lät år 1959 riva byggnaden för att bereda plats för nybyggnad. Arkivhandlingarna överlämnades den 8 februari 2005 av Sveaverken AB, attention: Carina Lindström, Box 38, 641 21 Katrineholm. Arkivet har förtecknats i december 2005 av fd. stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar