Arkivbildare: MANUFAKTURISTERNAS I ESKILSTUNA SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA

Grunduppgifter

MANUFAKTURISTERNAS I ESKILSTUNA SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA
355
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Eskilstuna fristad, som kom till genom regeringsbeslut den 16 april 1771, var befriad från skråtvång. Mästarna kände dock ett behov att göra gemensam sak för att bispringa fattiga och sjuka medlemmar av fristadssamhället. Fördenskull beslöts vid en sammankomst den 22 juli 1774 i närvaro av fristadsdirektören Samuel Schröderstierna att bilda en sjuk- och begravningskassa. Den benämndes Fristadssamhällets eller Eskilstuna fristads sjuk- och begravningskassa fram till år 1847, då namnet blev Manufakturisternas i Eskilstuna sjuk- och begravningskassa. En kista för förvaring av penningmedel och dokument hade tillverkats. Den finns nu hos Eskilstuna museer. Längre fram eller år 1785 var det gesällernas tur att bilda en sjuk- och begravningskassa. Se Eskilstuna fristads gesällers sjuk- och begravningskassas arkiv. Handlingarna har avlämnats av Eskilstuna museer.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar