Arkivbildare: FAMILJEN ADOLF ZETHELIUS

Grunduppgifter

FAMILJEN ADOLF ZETHELIUS
572
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. År 1705 antog garvarmästaren i Stockholm, Lars Eriksson (född 1678, död 1739) namnet Zethelius. Garvarsläkten fortsatte i Stockholm med sonen Erik (1710-1767). Hans son var silversmeden Pehr (1740-1810). Från Pehr ärvde sonen Erik ADOLF Zethelius (som presenteras nedan) silversmedjan, vilken sedan snart nog överläts till sönerna Fredrik och Wilhelm. Adolf Zethelius föddes den 19 februari 1781 i Stockholm. Han gifte sig den 5 juni 1808 med Sofia Fredrika Nordewall (1786-1855). Hon var dotter till fristads- direktören, sedermera också styresmannen för Carl Gustaf stads kronogevärsfaktori, överstelöjtnanten och kände kanalbyggaren Erik Nordevall. Äktenskapet begåvades med sju barn: 1) Carl (1811-1880), brukspatron vid Nyby bruk 2) Per FREDRIK, (1812-1887), guldsmed, possessionat 3) Sophia Catarina Louise (1814-1868), gift med justitierådet Adolph Alexandersson 4) Erik WILHELM (1815-1873), guldsmed, brukspatron vid Surahammars bruk. 5) Augusta Carolina Emerentia (född 1818), gift med finansministern Carl Gustaf Lagercrantz 6) Knut Herman (1819-1846), disponent vid Surahammars bruk. 7) HENRIK Philibert (1825-1899), protokollsekreterare. Adolf Zethelius ägnade sig med framgång åt silver- och gulddrageriverksamhet i Stockholm. År 1828 övertog han Nyby /herr/gård av svärfadern Erik Nordewall, som denne hade förvärvat år 1807. Där anlade han ett järnverk år 1829. Tre år senare hade driften i plåtvalsverket kommit igång. År 1845 köpte Adolf Zethelius Surahammars bruk samt Lisjö säteri med Larsansjö bruk. De tre bruken, Nyby, Surahammar och Lisjö bruk, överlät Adolf Zethelius åt sönerna och mågarna år 1859, varvid Carl blev brukspatron på Nyby bruk och Wilhelm i Surahammar och Lisjö. Nyby bruk och Surahammars bruk blev aktiebolag år 1872. Åtta år senare överläts bruksrörelsen vid Nyby bruk åt grosshandlaren i Stockholm, Lars Linus Liberg. Han förvärvade småningom aktiemajoriteten där. Surahammars bruk kom i Asea´s händer år 1916. Släkten Zethelius fann sig då föranlåten att förslå bildandet av 1916 års fond till minne av brukets grundläggare, brukspatronen Erik Adolf Zethelius. Arkivet omfattar inte bara personliga papper rörande brukspatronen Adolf Zethelius och hans familj. Här ingår också Nyby gårds papper från år 1624 och framåt jämte flera Stockholmsfastigheters dokument. En stor del av arkivbeståndet berör eljest Nyby, Surahammars och Lisjö bruk, så länge de var i Zetheliussläktens ägo. Familjen Adolf Zethelius papper förvarades länge hos Per Zethelius i hans sommar- bostad Putan i Julita. År 1994 tog undertecknad kontakt med Per Zethelius, som är bosatt på Salagatan 6, Katrineholm. Den 29 september samma år kom han med sin bil fullastad med arkivhandlingar. Han återkom ytterligare en gång med en kompletterande leverans. Papperna har sorterats och förtecknats av underteckad. De har därefter överförts till Företagsarkivet på Munktellstorget 2, 633 43 Eskilstuna. Eskilstuna i november 1996 Bror Erik Ohlsson Stadsarkivarie (Infört i dataprogrammet Visual i januari 2000, av Gunni Henriksson) Litteratur: Elias Hermelin, Nyby Bruk - tillkomst och tidigare utveckling. Eskilstuna museer årsbok 1974-1975, sid. 29-35 Thomas Ahlin och Göte Norrbrand, Nyby bruk. Ett Sörmländskt bruk och dess historia. Utan år. (broschyr utg. av Avesta Sheffield AB. Torshälla, genom Margareta Stålberg.) Surahammar. Ett järnbruk med månghundraåriga anor. Stockholm 1961. Dessutom: Släktnotiser av Curt Brandstedt 1994 Harry Oscarssons inledning till förteckningen över Nyby bruks AB:s arkiv september 1980.

Placering

42

Länkar

Det finns inga länkar