Arkivbildare: FABRIKSIDKARE CARL OSCAR ÖBERG

Grunduppgifter

FABRIKSIDKARE CARL OSCAR ÖBERG
573
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G CARL OSCAR ÖBERG föddes i Eskisltuna den 1 december 1817, där hans far var metallarbetare. Han arbetade i faderns verkstad fram till år 1848, då han ingick i ett konsortium för att åstadkomma en fabriksmässig tillverkning av filar. Se C O Öberg & Co:s arkiv. Han kvarstod i ledningen för filfabriken fram till strax före sin bortgång den 3 september 1880. Hans andelar övertogs av svågern, Arvid Nilsson, som den 2 januari 1872 hade trätt in i firman. Se Arvid Nilssons papper. C O Öberg var aktiv också på det kommunala området: ledamot av stadsfullmäktige från SF:s begynnelse 1862 och fram till sin död, drätselkammaren 1867-1869, sundhetsnämnden 1858-1861, hälsovårdsnämnden 1874-1878, fattigvårdsstyrelsen före 1861-1866, hamndirektionen före 1863-1876 samt i en rad kommunala komittéer. Handlingarna påträffades i C O Öberg & Co:s arkiv, som i augusti 1981 avlämnades till stadsarkivet. Förteckningen har upprättats i oktober 1981 av stadsarkivarie BROR-ERIK OHLSSON

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar