Arkivbildare: SÖDERMANLANDS LÄNS HANTVERKS- OCH INDUSTRIDISTRIKT HUVUDARKIVET

Grunduppgifter

SÖDERMANLANDS LÄNS HANTVERKS- OCH INDUSTRIDISTRIKT HUVUDARKIVET
575
ESKILSTUNA
  • - - ---
INLEDNING Södermanlands läns hantverksförbund bildades den 12 februari 1922 efter ett förberedande möte den 27 november 1921 i Eskilstuna. Initiativet hade tagits av Eskilstuna hantverks- och industriförening. Jfr dess arkiv. En föregångare har funnits - ehuru den icke satt några spår i arkivet. Den 10 oktober 1898 hade på initiativ av skräddaremästaren Carl Ericksson i Eskilstuna bildats ett hantverksdistrikt i Södermanland. Men dess livslängd blev förmodlingen icke lång. Redan året efter tillblivelsen (1923) upptogs frågan om att anordna ett lotteri. Ett sådant kom till stånd och administrerades av en särskild lotteristyrelse. Se Södermanlands läns hantverks- och hemslöjdslotteris arkiv nedan. Södermanlands läns hantverksförbund ändrade namn i samband med nya stadgars fastställande den 3 mars 1939 till Sörmlands läns hantverksdistrikt. På 1960-talet ändrades namnet till Södermanlands läns hantverks- och industridistrikt. Se vidare G Appelkvists historik år 1957 ("Sörmlands läns hantverksdistrikt 1922-1957"). Arkivet har finordnats och förtecknats av Ivar Stenberg och undertecknad. Eskilstuna i stadsarkivet i augusti 1987 Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar