Arkivbildare: ESKILSTUNA HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENING HUVUDARKIVET

Grunduppgifter

ESKILSTUNA HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENING HUVUDARKIVET
579
1896 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Eskilstuna hantverks- och industriförening bildades den 2 mars 1896 på initiativ av skräddaremästaren Carl Erikson. Denne hade också tagit initiativet till ett hantverksdistrikt (år 1898), som dock fick föga livskraft. Mer framgångsrik blev det av Eskilstunaföreningen initierade Södermanlands läns hantverksdistrikt år 1922. Se dess arkiv. Eskilstuna hantverk- och industiförening anslöt sig till centralorganistationen (SHO) när den kom till år 1903 (nu med namnet Sveriges hantverks- och industriorganisation, SHIO). En sidoordnad verksamhet har Eskilstuna fabrikantkrets. Se dess arkiv. År 1941 bildades Eskilstuna hantverksungdoms gille och två år senare tillkom en damklubb. De redovisas i särskilda arkivförteckningar nedan. En stor händelse var utställningen eller Eskilstuna Expo 1946. Se särskild arkivförteckning. Eskilstuna hantverks- och industriförenings arkiv avlämnades till stadsarkivet i november 1986. Med leveransen följde arkiv tillhörande Eskilstuna byggnadsarbetsgivareförbund, Eskilstuna skrädderiidkareförening och Centralhotellet i Eskilstuna utöver nämnda fabrikantkrets och Södermanlands läns hantverksdisktrikt. Se respektive arkivbildare. Några gesällhandlingar från tiden före 1865 har lagts i Eskilstuna hantverksförenings arkiv. Se dito. Arkivet har ordnats och förtecknats av Ivar Stenberg och undertecknad. Eskilstuna i stadsarkivet i augusti 1987 Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie Litteratur: Gustav Appelkvist (red.), Eskilstuna hantverks- och industriförening. Minnesskrift vid femtioårsjubileet den 2 mars 1946. Eskilstuna 1946. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet inkom till Företagens arkiv i Sörmland ytterligare leveranser med material från föreningen, bl a från Företagarnas Curt Ganning och Gerd Gustafsson. Dessa handlingar förtecknades 2007 av Helena Karlsson. I och med detta tillkom i arkivet serierna A VII, D IV, F V och F VI .

Placering

43

Länkar

Det finns inga länkar