Arkivbildare: ATELJE FORSSLUND

Grunduppgifter

ATELJE FORSSLUND
Firman kallades också Fotograf Forslund, Brydolfs eftr.
828
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 828 ATELJE FORSSLUND Olle Forsslund tog omkring 1936 över verksamheten i fotograf Knut Brydolfs ateljé. Forsslund hade tidigare varit verksam som fotograf vid AB Foto och tycks även ha gjort en del fotoarbeten åt Brydolf innan han övertog hans firma. Nytt namn på fotostudion blev så småningom Ateljé Forsslund, men namnet Fotograf Forslund, Brydolfs eftr. förekom också. Förutom sedvanligt ateljéarbete utförde Ateljé Forsslund allt laboratoriearbete och en hel del reportagefotografering åt såväl Eskilstuna-Kuriren som Folket under hela 1940-talet. Efter Forsslunds frånfälle drevs verksamheten vidare under namnet Forslunds eftr. av Sven Silje-mar och Lars-Erik Rannegårdh. Rannegårdh (tidigare Eriksson), som varit elev hos Forsslund, arbetade 1942 vid en ateljé i Trollhättan. Där träffade han fritidsfotografen Sven Karlsson som arbetade extra i ateljén. De två slog sig samman och övertog Forsslunds ateljé 1943. Eftersom det redan fanns en fotograf Karlsson i Eskilstuna bytte Sven Karlsson namn till Sven Siljemar. Rannegårdh blev kvar i firman till 1946 då han startade Expressbild, L E Rannegårdh på Rud-dammsgatan 24. Siljemar fortsatte på egen hand till 1950 då ateljén överläts till Johan Norland som drev den under namnet Centralfoto. Silkjemar arbetade efter Eskilstunaperioden i Köpen-hamn, Trollhättan och Borås. År 1951 flyttade Teddy Aarni från Karlskoga till Eskilstuna och köpte ateljén där han samma år startade Studio Aarni. För vidare information om Aarni: se Studio Aarnis arkiv. Informationen hämtad från Fotografer i Eskilstuna 1840-tal - 1950-tal, Stellan Wiberg, Eskilstuna 1996 För fotografier m fl handlingar från Ateljé Forsslunds tid, se fotograf Knut Brydolfs arkiv

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar