Arkivbildare: STIFTELSEN PILOTVERKSTADEN I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

STIFTELSEN PILOTVERKSTADEN I ESKILSTUNA
634
1986 - 1998
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING I juni 1984 beslutade Skolstyrelsen att inrätta två högre specialkurser, en i Verktygsteknik och en i NC- och robotteknik. Kurserna skulle ges genom en nyinrättad avdelning med modern maskinutrustning - den s k Pilotverkstaden. Denna hade tillkommit genom ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Verkstadsindustrins Yrkesnämnd (VY) som hade åtagit sig att stå för kostnaderna i uppbyggningsskedet. Pilotverkstaden innebar ett samarbete mellan Eskilstunas gymnasieskolor, AMU-Center och Eskilstuna Högskolas CAE-Institut. Målet var att erbjuda ungdomsutbildning, vidareutbildning av företagspersonal och lärare i verkstadstekniska ämnen samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Lokaler stod Eskilstuna Industrihus för, medel till utrustning kom från Länsskolnämnden, VY samt via kommunalt anslag. Från Utbildningsdepartementet anslogs 600 000 för verksamhetsutvecklingen av Pilotverkstaden under 1984-1985. Vid Eskilstuna kommunstyrelses sammanträde den 20 mars 1985 tillsattes ledningsgruppen för Pilotverkstaden. Den bestod av sammanlagt 6 personer: Ordförande Jan-Erik Häljebo (Eskilstuna kommun), rektor Arne Marmér (Eskilstuna kommun och Rinmansskolan som stod för gymnasieskolans högre specialkurser i kommunen), utbildningsledare Åke Lind (VY), ombudsman Krister Selling (VY), rektor Stig Nyström (AMU-Center), prorektor Bo Gustafsson (Högskolan) samt projektledaren Kjell Grälls. Redan tidigt stod det klart att man skulle välja en stiftelseform för det fortsatta arbetet och den 9 december 1986 välkomnade mötesordförande Lars G Linder de närvarande till Stiftelsen Pilotverkstadens konstituerande styrelsesammanträde. Styrelsen kom så att driva arbetet vidare. Den 12 december 1990 omformulerades stiftelsens måldokument till en mer företagsbehovsinriktad lydelse. Bl a kunde en helt ny punkt i dokumentet noteras: "att stimulera främst mindre företag till arbete med teknisk utveckling, produktutveckling, arbetsorganisation och management för att höja kompetens och kvalitet och kunna möta marknadesn nya krav". Gymnasieskolans Högre Specialkurser lades ner ht -91. En väsentlig del av Pilotverkstadens utrustning och lokaler blev då lediga. Då Rinmansskolan skulle starta en gren för verktygsteknik inom den Industriell-tekniska linjen, såldes dessa maskiner till skolan. Den 11 december 1997 sade VY upp avtalet om Stiftelsen Pilotverkstaden i Eskilstuna, att upphöra i och med utgången av 1998. Orsakerna bakom uppsägningen har ej gått att få fram i det material som levererats till Företagens Arkiv. Protokoll och övriga handlingar sträcker sig endast fram till 1997 års utgång. Namnet Pilotverkstaden lever dock kvar. Den 1 maj 2001 övergick verksamheten till Sandvik Coromant Norden AB som nu använder Pilotverkstaden som ett eget utbildningscentra där deras kunder erbjuds utbildning i skärande bearbetning. Lokalerna är belägna vid Smedjegatan 41 i Eskilstuna. Arkivhandlingarna lämnades till Företagens arkiv i Sörmland den 25 juni 2001, av Eva Ehrstrand, Rademachergatan 38, 632 20 Eskilstuna. Handlingarna finordnades och förtecknades i februari 2002 av Inger Norrgård och Eva Ivarsson.

Placering

66

Länkar

Det finns inga länkar