Arkivbildare: HÅLLSTA VÄGFÖRENING

Grunduppgifter

HÅLLSTA VÄGFÖRENING
Vägsamfälligheten Saxen
642
1965 -
Hållsta
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Hållsta vägföreningen bildades 1972. Vägföreningens område utgörs av stort sett hela Hållsta samhälle i Eskilstuna kommun. Vägföreningen, som omfattar drygt 150 fastigheter, har det formella ansvaret för de flesta vägar samt allmän plats inom Hållsta. Arkivhandlingarna lämnades till Stadsarkivet genom Gunnar Larsson, Prästgårdsv 21 633 70 Hållsta. Dessa överlämnades till Företagsarkivet av Ivar Stenberg den 7 november 2001. De har ordnats och förtecknats i december samma år av Marianne Jonsson.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar