Arkivbildare: SVERIGES CENTRALA BEGRAVNINGSKASSA (UNDERSTÖDSFÖRENING)

Grunduppgifter

SVERIGES CENTRALA BEGRAVNINGSKASSA (UNDERSTÖDSFÖRENING)
Nykterhetsvännernas Allmänna Sjukkassa 12 juni 1892-1897 Nykterhetsvännernas Allmänna Sjuk- & Begravningskassa 1897-5 okt 1927 Sveriges Rikssjukkassa 6 okt 1927-aug 1932 Försäkringsförbundet Livkronan från och med den 1 okt 1966
647
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Nykterhetsvännernas Allmänna Sjukkassa bildades den 12 juni 1892 enligt uppgift i "Minnesskriften" som utgavs 1917 av A L Lindhagen i samband med kassans 25-års jubileum. Från senare delen av 1897 och fram till 5 okt 1927 benämndes kassan Nykterhetsvännernas Allmänna Sjuk- och Begravningskassa. Från och med den 6 oktober 1927 ingick ovanstående kassa i Sveriges Rikssjukkassa (Sverges Rikssjukkassa) "Den 26 augusti 1932 registrerades Sveriges Centrala Begravningskassa av kungliga socialstyrelsen. Kassan hade förut bildats vid allmänt årsmöte med Sveriges Rikssjukkassa den 16-17 maj 1932 i ändamål att övertaga sistnämnda kassas begravningshjälpsverksamhet. De reformerade och statsunderstödda sjukkassorna ägde nämligen icke längre att bedriva verksamhet även för begravningshjälp". Ovanstående utgör utdrag ur förvaltningsberättelsen för Sveriges Centrala Begravningskassa för år 1932. Kassan hade sitt huvudkontor vid Kungsgatan 7 i Eskilstuna fr.o.m. 1934. Försäkringsförbundet Livkronan övertog Sveriges Centrala Begravningskassa den 1 oktober 1966. Handlingarna har inlämnats till Företagens arkiv i Sörmland i mars och juni 2002av Marianne Lindhagen, Kvarngärdesgatan 4 B, 633 55 Eskilstuna. Handlingarna har förtecknats av Gunni Henriksson i februari 2003

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar