Arkivbildare: DALHEMS TRÄDGÅRDSVÄXTERS AB

Grunduppgifter

DALHEMS TRÄDGÅRDSVÄXTERS AB
648
Hällby
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Dalhems Trädgårdsväxter AB Gården Dalhem drevs mellan åren 1920 till 1924 som ett lantbruk. Familjen som drev stället flyttade sedan till USA. Efter denna familj tog Trädgårdsmästare Juhlander över. Han hade haft en trädgårdsanläggning vid Ulfsten, en gård i skogen en bit från Dalhem. Han tog med sig sin rörelse till Dalhem där han började driva handelsträdgård. 1942 flyttade han till Göksten i Torshälla. Där fortsatte han sin trädgårdsverksamhet på den plats där Gökstensskolan idag ligger. Efter Juhlander tog Hultström över verksamheten och drev den till och med år 1952 då Lars-Owe Hagmans föräldrar tog över. Enligt Lars-Owe Hagman var då stället rätt nergånget och Lars-Owe Hagmans far hade svårt att få kunder och leverantörer då föregångaren hade misskött verksamheten, något som Lars-Owe Hagmans far inte vetat om vid övertagandet. Till slut var det väl några "som förbarmade sig över pappa" och folk började förstå att trädgården hade fått en ny ägare. Annars hade nog inte rörelsen blivit mer än några gammal. Dalhem är Eskilstunas första plantskola. Löta är äldre, men deras verksamhet startade inte i Eskilstuna. Omkring 1963 gick Lars-Owe Hagman på trädgårdsmästarskola och ungefär två år senare övertog han rörelsen från sin far. Han hade då varit anställd sedan 1955. I dag står makarna Lars-Owe och Kristina Hagman som ägare. Dalhems kunder består till stor del av privatpersoner, många är gamla stamkunder, men även företag anlitar Dalhem. Ett exempel är Volvo (VCE) som köper alla sina utomhusväxter av Dalhem. Tidigare arbetade man även med partihandel, dvs mot andra blomsterförsäljare, med det gör man numera inte längre. Företaget är medlemmar i Växtmästaren som Lars-Ove Hagman var med och startde för 15 år sedan. Han var även VD i Växtmästaren under en tid. Man är även medlemmar i Gröna Sektorns Riksorganisation - GRO - Plantskola, tidigare Trädgårdsringens Riksförbund, numera underställt LRF. Arkivhandlingarna lämnades till Företagens arkiv i Sörmland den 3 april 2002. Handlingarna har förtecknats i maj 2003, av Eva Ivarsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar