Arkivbildare: ROSSVIK SÄTERI I HUSBY REKARNE

Grunduppgifter

ROSSVIK SÄTERI I HUSBY REKARNE
652
Husby-Rekarne
  • 048418000 Husby-Rekarne församling
H I S T O R I K Diverse uppgifter beträffande Rossviks Säteri skriven 1927. Läge: En gammal Hjälmaregård i Husby-Rekarne socken av Öster-Rekarne härad i Södermanlands län. 3 km. från Hållsta station och 13 km. från Eskilstuna. Egen brygga i Närsjöfjärden av Hjälmaren. Nuvarande areal: Åker 262 ha, kultiverad betesmark 31 ha, skogsmark 285 ha, övrig mark 118 ha. Ägofigur: Ägofiguren är ovanligt vacker för en gård av denna storlek i Södermanland. Åkerarealen ligger samlad kring byggnaderna med dessa i sitt centrum. Fågelvägen från gården till den bortre gränsen på det längst bort belägna åkerfältet är 1.500 meter. Den längsta väg något hö- eller sädeslass har att köra under bärgningen är 1.800 meter. Vikt lägges vid att inägovägarna hållas i gott skick. Kort historik om Rossvik Säteri. Skriven av Eva Schmekel. År 1994. På 1300-talet ägdes Rossvik av Eskilstuna kloster men även Strängnäs domkyrka har någon period ägt gården. (1)*. 1374 bytte R N Fargalt på Hedensö till sig Rossvik från Eskilstuna kloster (2). Därefter har gården ägts privat, Under 1400-talet innehade Nils Gustrafsson Stjärnbåt gården. En annan av Engelbrekts tillskyndare, Erik Puke, var född på Rossvik. Under tiden 1533-1827 var Rossvik ett av ätten Sparres stamgods. Lars Siggesson Sparre var en effektiv medhjälpare till Gustav Vasa. Bengt Sparre, som adlades som Sparre af Rossvik tjänade Sigismund och Karl 1X. Schering Rosenhane, som var riksråd och diplomat under 30-åriga kriget och dessutom författare till Oeconomia, en handledning i lantbruk, var gift med Beata Sparre ägde gården fram till mitten av 1660-talet.(3) 1827 och hundra år framåt ägdes gården av famlijen Gyllenberg. Under en kort period var Theofron Munktell, grundare av Munktells verkstäder i Eskilstuna, ägare till gården.(3) 1927 inträffade en ny epok i gårdens historia. Gunnar Andersson, nyutbildad agronom från Lantbrukshögskolan tillträdde. Han var då 26 år gammal och drev gården fram till 1955. Han byggde om huvudbyggnaden och drev jordbruket efter moderna riktlinjer. Under återstående årtionden under 1900-talet har gården gått genom flera ägare.(3) *) siffrorna inom parentes hänvisar till källförteckningen i Eva Schmekels uppsats om Rossvik. Den finns i G 10:1. Beträffande beskrivningen från 1927 finns den i F 3:1 Handlingarna inlämnades till Företagens arkiv i Sörmland av Eva Schmekel den 29 april 2002. Arkivhandlingarna har förtecknats under maj månad år 2003 av Eva Ivarsson.

Placering

81

Länkar

Det finns inga länkar