Arkivbildare: NYKÖPINGSORTENS ELITTJURFÖRENING

Grunduppgifter

NYKÖPINGSORTENS ELITTJURFÖRENING
401
NYKÖPING
  • 048000000 Nyköpings kommun
I N L E D N I N G. Den 21 april 1943 samlades ett 40-tal jordbrukare på Strand Hotell i Nyköping för att diskutera möjligheterna att starta seminförening. Alla kom från Nyköpingsorten med en radie av två mil. Initiativtagare var Hushållningssällskapets sekreterare Wernberg och husdjurskonsulent Yngve Hansson. Greve Nils Wachtmeister, Tista valdes till föreningens ordförande. Verksamheten kom i gång i juli 1943. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzén, Timmervägen 5, 633 69 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1995 av Ivar Stenberg.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar