Arkivbildare: TORSHÄLLA ALLMÄNNA BYGGNADSAKTIEBOLAG

Grunduppgifter

TORSHÄLLA ALLMÄNNA BYGGNADSAKTIEBOLAG
403
TORSHÄLLA
  • 048403000 Torshälla församling
I N L E D N I N G. Ur bolagets 40-års historik kan följande citeras: "För 50 år sedan, i oktober 1888, bildade vi en nykterhetsförening, som verkade i sex år, denna förening hade svåra förhållanden evad det gällde lokal, på dessa år förekom ombyte på lokal sju gånger. Inom den föreningen uppkom tamken på ett Folkets Hus, och då föreningen upphörde och Templet Thor bildades 1894, blev lokalfrågan mera aktuell, särskilt som det verkade flera föreningar samtidigt som var lokallösa, det föreslogs och diskuterades i oändlighet men aldrig hur frågan ekonomisk skulle lösas. Emellertid var det fem personer som den 20 december 1895 beslöt bilda en byggnadsförening. - De erlade var sin krona och tiggde ihop 1:25 så det blev ett grundbelopp på 6:25 kr. Nya medlemmar tillkommo sparsamt och tecknade andelar å 100 kr. Men som det snart insågs att denna förening var en ganska lös institution, beslöts den 8 augusti 1897 att bilda ett aktiebolag med aktier å 50:-. Den 27 februari 1898 hölls konstituerande bolagsstämma därvid beslöts att bilda Torshälla Allmänna Byggnads Aktiebolag. - Bolaget blev inregistrerat den 4 april 1899. - Som bulvan inköpte kassören den tomt där nu Folkets Hus står. Nu beslöt styrelsen att bygga huset själva för att få det så billigt som möjligt. Innan grunden var färdig tog pengarna slut. - Kassören fick lägga ut samt även låna av en person i Eskilstuna. - Nu började styrelsen inse att det blev omöjligt att bygga utan byggmästare, och på hösten 1899 åtog sig Byggmästarfirman Eriksson och Andersson att fullborda arbetet. - År 1900 blev huset färdigt och påskdagen 1901 hölls invigningen." Bolaget trädde i likvidation den 21 juni 1961 och upplöstes den 6 mars 1963. Fastigheten övertogs av Torshälla stad, som ägde närmare hälften av aktierna.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar