Arkivbildare: TORSHÄLLA MALTDRYCKSFÖRSÄLJNINGS AB

Grunduppgifter

TORSHÄLLA MALTDRYCKSFÖRSÄLJNINGS AB
405
TORSHÄLLA
  • 048403000 Torshälla församling
I N L E D N I N G. Vid konstituerande stämma med tecknarna av aktier i Torshälla Maltdrycks Aktiebolag tisdagen den 13 september 1955 beslöts att bolaget skulle komma till stånd. Enligt teckningslistan var aktieägarna tre till antalet - Torshälla stad genom dess nykterhetsnämnd (48 aktier), fru Karin Rundberg (1 aktie), och överingenjören D. E. Öberg (1 aktie). Bolagsordningen 2 § berättar att förutom detaljhandel med öl eller annan i samband därmed stående verksamhet, syftade bolaget till att inom Torshälla stad främja allmännyttiga, sociala och kulturella ändamål. Fredagen den 25 november 1966 beslöt stämman att bolaget skulle träda i likvidation. Orsaken var att stadsfullmäktige uttalat att stadens engagemang i ölförsäljningen skulle upphöra med anledning av bl. a. ny lagstiftning inom detta område. Bolaget upphörde den 26 april 1968.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar