Arkivbildare: TRIOHUS AB

Grunduppgifter

TRIOHUS AB
407
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Den konstituerande stämman för bildandet av Triohus AB hölls den 31 juli 1939. Två av stiftarna var dir. Hugo Lindeberg och kamrer John Claeson. Fr. o m. 1957 ägdes Triohus AB av herr och fru Claeson. Verksamheten hade som mål "att idka tillverkning och försäljning av diverse maskiner och apparater samt övriga fabriksalster, som bolaget kan finna lämpliga, ävensom köpa, sälja och förvalta fast egendom". Bolaget började sin verksamhet dagen efter det konstituerande mötet genom att från Eskilstuna Separator köpa tomterna 1 och 2 i kvarteret Nåldynan för sammanlagt 119 000 kronor. I en deklarationshandling från 1946 framgår det att Nåldynan 1 och 2 såldes året innan. Dessutom upplyses vi om följande: "Bolagets fastighetsförvaltning har därigenom avvecklats och bolaget kommer att i stället upptaga annan verksamhet såsom försäljning av kylskåp och hushålls- apparater. Under resa till Amerika i november månad har avtal träffats om representation för en fabrik och beräknas leveranser inom kort." I början av 1947 fick bolaget in två sändningar av tvättmaskiner från Amerika och försäljningen av dem kom igång. I mars månad infördes emellertid importstopp och försäljningen upphörde därmed. Därefter bedrevs ingen som helst verksamhet av Triohus AB. I ett meddelande till länsstyrelsen angående värdering av aktierna i Triohus AB, skriver John Claeson den 13 december 1973 följande: Detta är ett äldre bolag, som på sin tid startades och användes av AB Punker för viss syssla. Bolaget har under många år icke haft någon som helst inkomst eller äger med nuvarande värdering inte några tillgångar. Det kunde ha upplösts för länge sedan men fått stå kvar, om det möjligen kan komma till någon användning. Enligt Patent- och registreringsverket upplöstes Triohus Aktiebolag den 4 okt 1976.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar