Arkivbildare: HYGGEBY 1:2 i VALLBY SOCKEN

Grunduppgifter

HYGGEBY 1:2 i VALLBY SOCKEN
778
Vallby
  • 048409000 Vallby församling (D-län)
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 778 HYGGEBY 1:2 I VALLBY SOCKEN En leverans med arkivhandlingar från gården inkom i april 2005. Dessa handlingar inlämnades av Ingrid Karlsson, Hyggeby 1, 635 09 Eskilstuna. De förtecknades hösten/vintern 2005 av Helena Karlsson. Gårdsarkivet inkom efter ett studiebesök på Företagsarkivet av hembygdsföreningen i Sundby-Vallby-Hammarby. Föreningen hade inbjudits som en aktivitet inom projektet Inventering av företag och gårdar i Rekarnebygden 2003-2005. Gården består av ett litet familjejordbruk i Hyggeby, Vallby socken, Kafjärdens församling. Boningshuset ligger på ett fornminne nedanför Kung Inges hög, kallad för Grundby limpa. Egendomen har varit i familjen Karlssons ägo sedan Carl-Erik och Anna Bernadina Carlsson kom till Hyggeby år 1901, delvis genom arv på hustruns sida. På gården växte familjen Karlsson. Under 1920-talet tog den yngre generationen över driften. En ny generation föddes. Nybyggnationer gjordes, då nytt boningshus liksom ny ladugård tillkom. Det var under denna tid inte helt enkelt att försörja de många gårdsinvånarna på det gården gav, så männen fick ta extrajobb inne i Eskilstuna, där de bl a var med om att bygga Klosters kyrka. Dagens ägare övertog/började arrendera gården i början av 1960-talet. Rune Karlsson var sonsonson till Carl-Erik och Anna Berhardina. Han hade vuxit upp på gården, så att han skulle ta över den efter sin far var en självklarhet. Rune och hans hustru Ingrid jobbade tillsammans i ladugården och på åkrarna. Hon harvade och han sådde. Allt tog tid. De hade inte så stora maskiner, men hade i alla fall tre traktorer till slut. Arbete i skogen ingick också i sysslorna. År 1991 var ägarparets ryggar slitna och Rune var pensionär. De beslutade sig för att göra sig av med mjölkkor och kalvar. Det betydde att de heller inte behövde ta hand om hö och halm, som var det jobbigaste. Åkrarna var lättare att bruka. De arrenderade istället några åkrar till. Jordbruket var dock inte så lönsamt de sista åren. Utan mjölkkor var det svårt att överleva. Sedan år 2000 är åkrarna utarrenderade. Källa: Historik 2005 (F6) Ytterligare data om gården finns i Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd: del III Södermanland (1949), sidan 1065. Arkivet innehåller i första hand handlingar från det senaste ägarparet, alltså från tiden efter 1960. Även äldre handlingar finns dock, bl a rörande skiften och ägande. Räkenskaperna dominerar i arkivet. Här har dock viss gallring utförts, bl a i och med att verifikationer tagits bort (förutom typår med tio års mellanrum). En kassabok 1938-1949 från Vallby-Hammarbys avdelning av Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund har överförts till Eskilstuna stadsarkiv.

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar