Arkivbildare: KAPTEN TORE H BENDZ

Grunduppgifter

KAPTEN TORE H BENDZ
537
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Kapten Tore Hugo Bendz föddes i Mariestad 1874. Efter studentexamen i Karlstad 1894 utbildade han sig till artilleriofficer. Han var dock endast verksam som sådan till och med 1906. Då ingick han äktenskap med Inez Öberg, dotter till Albert Öberg, och blev föreståndare för AB J O Öberg & Son:s stockholmskontor. Vid svärfaderns bortgång 1911 flyttade familjen till Eskilstuna och Bendz blev verkställande direktör för företaget. Denna post innehade han till och med våren 1942, då hans äldste son Tage tog över. Tore H Bendz avled 1948. Arkivet lämnades till Eskilstuna stadsarkiv 1994 av Bo Peterson, koncernarkivarie på Esselte. Då det endast innehåller privat material, ger det en unik bild av hur en direktörsfamilj levde under tidigare hälften av 1900-talet. Av särskilt intresse i detta fall är kassaböckerna och fakturorna. De sistnämnda rör både hushållet och fastigheter i familjens ägo. Handlingarna rörande Eskilstuna moderata valmansförening har överförts till moderata samlingspartiets arkiv. Arkivet har ordnats och förtecknats av fil kand Christina Danielsson under en praktikperiod inom ramen för fortsättningskursen i arkivkunskap vid Stockholms universitet, vårterminen 1994.

Placering

30

Länkar

Det finns inga länkar