Arkivbildare: LÅSSMEDEN PER ERIC EKLUND

Grunduppgifter

LÅSSMEDEN PER ERIC EKLUND
540
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Låssmeden Per Eklund (1826-1886) ägde gården nr 209 (Smedjegatan 3), där han hade en låsfabrik. Han var en stöttepelare för den grupp troende som år 1866 bildade Eskilstuna Missionsförsamling. I sin fastighet hade han ställt ett rum till förfogande för gruppen ("Eklundska salen"). Redan 1865 hade han initierat ett missionsbygge på granntomten. Arkivet har avlämnats av Eskilstuna Missionsförsamling. Förteckningen är upprättad i februari 1994 av stadsarkivarie Bror- Erik Ohlsson

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar