Arkivbildare: FÖRVALTARE GUNNAR FERGENIUS

Grunduppgifter

FÖRVALTARE GUNNAR FERGENIUS
542
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. I mars 1976 mottog stadsarkivet av förvaltare Gunnar Fergenius, Djurgårdsvägen 23, Eskilstuna, diverse handlingar, som tillhörde Jernbolagets arkiv. Det mesta har sorte- rats in i direktör Christopher Zetterbergs arkiv (vol. F:1-2) och direktör Johan Svengrens arkiv (vol .F II:1). Återstoden redovisas i detta arkiv.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar