Arkivbildare: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GÖSEN

Grunduppgifter

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GÖSEN
93
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Bostadsrättsföreningen Gösen bildades 1964. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 23 september 1992 genom Bertil Eriksson. De har ordnats och förtecknats i november samma år av Ivar Stenberg. Ytterligare material (bokföringsorder med tillhörande handlingar) har inlämnats av Gunder Davidsson, Skomakarvägen 2 G, 632 23 Eskilstuna. Dessa har arkiverats och förtecknats i februari 2003 av Gunni Henriksson.

Placering

24

Länkar

Det finns inga länkar