Arkivbildare: ESKILSTUNA BOSTADSFÖRENING MALMGÅRDEN U.P.A.

Grunduppgifter

ESKILSTUNA BOSTADSFÖRENING MALMGÅRDEN U.P.A.
94
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den 24 mars 1925 möttes på stadshuset intresserade för att bilda en bostadsförening på Söder. Så kom till stånd Eskilstuna Bostadsförening Malmgården u.p.a. Tomten nr 4 i Stensborgs Södra vid Eskilsparken inköptes, någon tid senare kompletterad med en närliggande tomt (nr 5, för framtida utbyggnad). Ett hus uppfördes av byggmästare Axel Lindblom efter fasadritningar av arkitekt Greveberg. Vid möte den 20 juni 1973 beslöt bostadsföreningens medlemmar att sälja sin fastighet till Sörmlands Småhus AB. Den 13 maj 1974 trädde bostadsföreningen i likvidation. Arkivet avlämnades år 1993 till stadsarkivet av Stig Sköld vid Nya Sparbanken i Eskilstuna. Det har ordnats och förtecknats i april 1994 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar