Arkivbildare: SOMMARBOSTADSFÖRENINGEN MÄLBYNÄS OCH EKSTUGAN U.P.A.

Grunduppgifter

SOMMARBOSTADSFÖRENINGEN MÄLBYNÄS OCH EKSTUGAN U.P.A.
95
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den 20 november 1941 bildades en interimstyrelse med uppdrag att underhandla om inköp av markområdet Mälbynäs. Drygt en månad senare, den 29 september 1941, bildades Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan u.p.a. Ett av ändamålen med föreningen var att slutföra markköpet. Syftet var sedan att utarrendera tomter till föreningens medlemmar för sommarstugebebyggelse. Tre avstyckningar, Mälby 1, 3 och 4 om ca 450.000 m2, inköptes till en kostnad av 150.000 kronor.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar