Arkivbildare: BOSTADSFÖRENINGEN OLIVEHÄLL

Grunduppgifter

BOSTADSFÖRENINGEN OLIVEHÄLL
98
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den 6 november 1897 bildades Bostadsföreningen Skydd för arbetaren. Föreningens ändamål var enligt 1901 års stadgar, att "i dess förvärvade fastighet genom ömsesidiga inbetalningar göra sig skuldfri och efter bästa förmåga söka förädla densamma". År 1910 beslöt man sig för att ändra namnet till Bostadsföreningen Olivehäll. Hur föreningens arbete fortgick eller när den upphörde har tyvärr ej gått att få fram på grund av att endast ett fåtal handlingar finns bevarade. Handlingarna har ordnats och förtecknats i augusti 1996 av Lena Bohlander.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar