Arkivbildare: SLAGSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS ARKIV

Grunduppgifter

SLAGSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS ARKIV
803
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 803 SLAGSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS ARKIV Den 14 november 1933 bildades Slagsta fastighetsägareförening u.p.a. på initiativ av tidningsmannen Alfred Edling. Syftet var att ta upp ett banklån för att anlägga en avloppsledning. Lånet hade återbetalats 1937 och avloppsledningen var nedlagd 1938, men föreningen levde formellt sett vidare ända in på 1950-talet. Se även Egnahemsföreningen Slagsta Lanthems arkiv. Arkivet avlämnades i september 2003 till Företagsarkivet av Sven-Erik Larsson, Slagstavägen 20, 633 47 Eskilstuna. Det har förtecknats av f.d. stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar