Arkivbildare: BYGGNADSFÖRENINGEN KUNGSHÅLLET U.P.A. I KJULA

Grunduppgifter

BYGGNADSFÖRENINGEN KUNGSHÅLLET U.P.A. I KJULA
Namnet Kungsvallen används också.
119
1941 - 1996
KJULA
  • 048406000 Kjula församling
INLEDNING Byggnadsföreningen Kungshållet u.p.a i Kjula bildades den 4 april 1941 vid ett möte med Bondeförbundets, Riksförbundet Landsbygdens Folks lokalavdelning, Socialdemokratiska Ungdomsklubben, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbunds lokalavdelning, Arbetarekommunen samt Lantarbetaravdelningen 410. Föreningens första ordförande blev Bror Andersson. Föreningen hade till syfte att "...med köp av fastighet eller byggande av hus, mot betalning tillhandahålla samlingslokaler och drivande av därmed sammanhängande verksamhet." Uthyrning skedde i första hand till föreningens medlemmar (d v s flera politiska organisationer) men också extern uthyrning, dock till andra priser, förekom. Föreningen trädde i likvidation 1996. Källor: Protokoll 1941 Stadgar 1964 Handlingar har inlämnats i flera omgångar. Sista leveransen inkom efter likvidationen. Arkivhandlingarna lämnades då via stadsarkivet till Företagsarkivet sommaren 2004. Inlämnare var Karl-Gunnar Lindahl. Sommaren 2006 ordnades och förtecknades handlingarna, då med följden att den tidigare upprättade förteckningen fick modifieras något då nya serier tillkom.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar