Arkivbildare: SKOGSTORPS BYGGNADSFÖRENING U.P.A.

Grunduppgifter

SKOGSTORPS BYGGNADSFÖRENING U.P.A.
122
SKOGSTORP
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Skogstorps byggnadsförening u p a bildades vid ett möte i Rosenfors söndagen den 21 januari 1912. Den uppförde och förvaltade Folkets Borg. Den 18 mars 1970 beslöt man försälja fastigheten till Husby Rekarne kommun, vilket beslut konfirmerades vid ett extra möte den 4 maj s å. Därefter trädde föreningen i likvidation. Arkivalierna har hopbragts av herr Nils Lindhe, Edevägen 6, Eskilstuna, och avlämnats till stadsarkivet den 22 september 1975. Förteckningen är upprättad i september s å av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson.

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar