Arkivbildare: AB CENTRALSALUHALLEN I ESKILSTUNA

Grunduppgifter

AB CENTRALSALUHALLEN I ESKILSTUNA
127
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
INLEDNING Den 26 mars 1932 utfärdades en stiftelseurkund för ett aktiebolag med syfte att uppföra en saluhall. Man hade bildat Föreningen Eskilstuna torg- och saluhallsintressenter med uppgift att förbereda byggnation. Underhandlingarna med staden drog ut på tiden. Först år 1936 stod klart att saluhallen kunde uppföras nästföljande år. Ett konstituerande sammanträde för aktietecknarna i det under bildande varande aktiebolaget Centralsaluhallen uppfördes 1937-1938 i kv. Vårblomman nr 7. Fastigheten såldes till byggnadsfirma Gunnar Graflund år 1970.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar