Arkivbildare: MARGARETAS MATSALAR

Grunduppgifter

MARGARETAS MATSALAR
773
1935 - 1986
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 773 MARGARETAS MATSALAR Margaretas matsalar slog upp sina portar på Vasbergsgatan i Eskilstuna 1935. Bakom firman stod fru Hilma Persson (född 1879 i Västmanland), en tidigare jordbrukarhustru med förflutet som elev på Hotel Continental i Örebro. Någon Margareta fanns överhuvudtaget inte i företaget, nam-net är istället ett ölånö från en dåtida väletablerad och ansedd restaurangkedja, som den nyöpp-nade restaurangen gärna förknippades med. Tiden visade sig vara väl vald att etablera en ny restaurangrörelse i Eskilstuna. Trots att man hade Parkkällaren som nära granne, kunde båda serveringarna under 1930-talet blomstra var för sig. Till staden kom åtskilliga arbetare, då det byggdes och anlades nytt på många ställen. Hilma serve-rade dock inte bara med mat, utan erbjöd också logi för några av de byggarbetare som under 1930-talet kommer till det expansiva Eskilstuna. Med tiden visade det sig att matserveringen inte var lika lönande som en annan del av verksam-heten vid Margaretas matsalar, nämligen festarrangemangen. Det kom därför att i första hand bli som arrangör av olika typer av tillställningar som Margaretas matsalar gjorde sig ett gott namn i närområdet. Stället blev snart en verklig institution i Eskilstuna, dit många av stadens invånare kommit på jubileumsfest, begravningskaffe eller bröllopsmiddag. I det stora huset på Vasbergsgatan hjälpte Hilma, hennes barn och extraanställda sina gäster väl till rätta. Snart visste de flesta eskilstunabor att Margaretas matsalar var stället dit man skulle gå för att ordna den oförglömliga festen med bästa tänkbara service. Även under ransoneringarna gjorde Hilma vad hon kunde för att förse sina gäster med det de önskade. För att säkerställa till-gången på ved inköptes bl a ett hus vid St Holmsjön utanför Hälleforsnäs. Stugan gjorde Marga-retas matsalar självförsörjande på ved samtidigt som den gav inkomster genom uthyrning till en flickskola. Hilmas barn, Anna Greta Österberg och Sune Persson, drev den framgångsrika restaurangrörelsen på Vasbergsgatan tillsammans med modern fram till dess att huset där skulle rivas 1959. Strax efter att portarna slagit igen på Margaretas matsalar var tiden också inne för Hilma att ta farväl efter ett långt och händelserikt liv. Tanken var nu att Margaretas matsalar skulle läggas ner. Rik-tigt så blev det dock inte. Anna Greta fick ett erbjudande om ny lokal, ett erbjudande hon inte kunde tacka nej till. Under 1959 flyttade således Margaretas matsalar från Vasbergsgatan till den gamla direktörsvillan för Jernbolaget, på Brunskogsgatan i Nyfors. Här fortsatte verksamheten fram till 1986. Då var det åter rivning på gång. Anna Greta, som var ensam kvar, tog beslutet att slå igen efter ett drygt halvsekel av glada bröllopsfester, praktfulla jubileumstillställningar och sobra begravningsarrangemang. Margaretas matsalar gick därmed i graven. Källa Intervju med Lars Österberg (våren 2005) Handlingarna inkom till Företagens arkiv i Sörmland våren 2005. De inlämnades av Lars Öster-berg, son till Anna Greta Österberg och dotterson till Hilma Persson. Ihop med handlingarna från själva restaurangrörelsen inkom också personhandlingar rörande familjen Persson-Österberg, vil-ka har fått utgöra ett eget familjearkiv. I detta arkiv finns i första hand handlingar som rör verksamheten vid Margaretas matsalar. Här finns t ex sådant som tillståndsbevis, en del räkenskaper samt flera fina fotografier och tidnings-urklipp, som i hög grad bidrar till att spegla verksamheten. Här görs ingen uppdelning enligt all-männa arkivschemat. Volymindelning används istället. Valet av indelningssätt hänger samman med materialets beskaffenhet. Den spridda karaktären gör det svårt att passa in handlingarna i arkivschemats kategorier. Volymerna är förtecknade ner till handlingsnivå, så det framgår precis vad som går att finna här. Mer material från restaurangrörelsen finns eventuellt kvar hos Lars Österberg, så den som är in-tresserad av att veta mer om Margaretas matsalar kan i så fall prova att kontakta honom.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar